Son Yazılar

Kavramsal olarak bilindik internet ile karıştırılsa da basit bir deyişle, fiziksel internet internetin temel ilkelerinin lojistiğe uygulanmasıyla ilgilidir. Bu, bir dizi iş birliği protokolü ve standartlaştırılmış akıllı arayüz kullanan küresel, açık, birbirine bağlı bir ağ anlamını taşımaktadır. Fiziksel internetin amacı kapsülleme, arayüzlerin tanımlanması ve protokol tasarımı yoluyla fiziksel, dijital ve operasyonel bir bağlantıya dayanan, açık bir küresel lojistik sistemi elde etmektir. Bu küresel lojistik sistemin temel amacı, daha önceki geleneksel lojistik sistemlerinde var olan çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek için yeterince verimli ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaktır. Tüm bunlar, internet gibi bilgi paketleri yerine standart modüllerde bulunan fiziksel ürünleri göndermek ve almak için kullanılan bir iletişim sistemini oluşturur. Küresel ve açık bir platform olarak planlanan fiziksel internet ile senkronize bilgi ve buna paralel ürün akışını sağlayan akıllı kargo üsleri, GPRS, RF ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri ile tamamen izlenebilir mal hareketleri sayesinde finansal buhranları, maliyetleri düşürmek, emisyonu azaltmak gibi geleceğin tedarik zincirini kurgulamak üzere bir yol haritası belirlemek mümkün olur.

Dört aşamalı ilerleyen bir süreç
Sistem, temel olarak dört aşamalı olarak ilerleyen bir sürece sahiptir. İlk aşamada, ürünlerin üretim ve dağıtımı için bir Realization Web bulunur. İkinci aşamada, paketlenmiş ya da konteyner içerisinde yer alan ürünleri bölgeler ve pazarlar arasında dağıtmaya yarayan bir Distribution Web bulunur. Üçüncü aşamada, paketlenmiş ya da konteyner içerisinde yer alan ürünleri, çok modlu bir şekilde dağıtmaya yarayan Mobilite Web vardır. Son aşamada ise teknolojik unsurlar ile birlikte hızlı, etkili ve kolay kontrol edilebilir bir Lojistik Web yapısı ön plana çıkar.

Ulaşım noktalarının sayısını arttırır
Genel olarak lojistik sektöründe, ulaşım noktaları arasındaki mesafenin uzaklığı nedeni ile fiziksel anlamda ürünlerin dağıtımı zorlaşmaktadır. Fiziksel internet, bu sorunu ortadan kaldırmak için ulaşım noktalarının sayısını arttırmaya çalışır; aynı zamanda sistem, ulaşım noktaları arasında bilgi, belge ve ürün taşıyan tarafların sayısını da etkililiğini de üst düzeye çıkarır. Bu noktada, fiziksel internetin sağlamış olduğu en büyük avantaj, bilindik lojistik ağları içerisinde efektif olmayan, finansal sürdürülebilirlik düzeyi düşük olan ve lojistik sektörünün çevresel zararını arttıran rota, aktör ve ulaşım noktalarını devre dışı bırakmasıdır. Fiziksel internetin bu faydası, sektörün içerisindeki tüm aktör ve unsurları efektif hale getirirken, aynı zamanda finansal ve çevresel kazanım düzeylerini geliştirmektedir. Bu noktadaki en önemli husus, lojistik sektörü için çeşitli zorluklar yaratan gümrük formalitelerinin düzeyinin azaltılmasıdır.

Yapay zekâ sayesinde zaman kaybı önleniyor
Lojistik sektörü içerisinde, fiziksel internetin yaygınlaşması konusunda önem arz eden bir başka konu, yapay zekâ ile birlikte yazılım sistemlerinin güçlendirilmesidir. Eski tip lojistik operasyonlarında, çok sayıda evrak ile süreçlerin yürütüldüğü görülür. Bu durum, belirli oranda bir vakit kaybına ve çevresel zarara sebebiyet verir; fakat fiziksel internet, yazılım kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Aynı zamanda fiziksel internet, yapay zekâ sayesinde, üreticiden nihai kullanıcıya iletilinceye dek, hub noktaları arasında, ürünlerin, vakit kaybı yaşanmadan taşınmasına yardımcı olur. Bir başka deyişle, lojistik sektöründe, insan için zaman kaybı olan tüm faktörler, fiziksel internet ile ortadan kaldırılmaktadır.

Sabire YAZICI