Yeşil lojistik, çevreye en az zarar verecek şekilde taşımacılığın gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla tüm işlemlerin çevresel etkisini ölçen ve takip etmeye çalışan bir lojistik süreç yönetimidir. Yeşil lojistik özellikleri arasında ürünlerin üretiminin ve dağıtımının sürdürülebilir yöntemlerle yapılması ve karbon emisyonunun azaltılması büyük önem taşımaktadır.

Lojistik sektörünün çevresel etkisini azaltması, sadece sektör için değil, kurduğu ağ için de önemli bir değer taşımaktadır. Taşımacılığın doğal yaşama zarar vermesini engellemek için sera gazlarının zararını en aza indirgeyecek ve daha az miktarda gaz salınımı sağlayacak çözüm yolları bulmak durumundayız.

Nazar Trans olarak bizler, çevreyi korumanın en önemli kurumsal değerlerinden biri olduğuna inanan bir firma olarak, doğa ve çevreyi koruma konusunda her türlü çabayı göstermekteyiz. Mevcut faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri tespit etmekte ve yasal mevzuatlara uygun olarak bunları ortadan kaldırmaya yönelik yapılandırmalar yapma çabası içindeyiz.

iletişim formu