Son Yazılar

Yeşil uygulamalar adını verdiğimiz  bu faaliyetler ile çevre ile ilgilli kaygılarımız bir nebzede olsa  minimize olmaktadır.

Bilhassa ulaşım sistemimin yarattığı çevresel problemler hususunda farkındalık oluşturmak işin çevresel boyutun  önemini vurgulamak  ve lojistik sektöründe çevre dostu teknolojiler kullanarak kontrollü yük taşıma ve  süreçler oluşturmak üzere  organizasyon sağlamak sektörün gündemini yeşil yönetim şeklinde meşgul etmektedir.

Yeşil lojistik  ürünlerin son tüketiciye ulaşmadan önceki hammadde halinden  tedariğine ,paketlemeye, depolama ve taşımaya  kadar olan tüm faaliyetlerin yanı sıra atıkların geri dönüşümü ve tersine kullanımı ile de ilgilenmektedir.

Bu  çerçevede yeşil lojistik uygulamaları lojistik faaliyetllerin çevreye en az zararı verecek şekilde gerçekleştirilmesi  amacıyla  gelecek nesillere daha iyi ve yaşanılır bir düzen ve dünya bırakmak için ayrıca  bunun farkındalığını oluşturmak adına bütünsel vurgu yapmak için işlemlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ev en aza indirmeye çalışmaktadır.

Yeşil yönetim uygulamaları ile şirketlerin sürdürebilirlik hakkındaki endişeleri sadece karlılığı önemsemekten öteye geçmekte olup maliyetleri minimize etme çabaları, parasal maliyetlerin yanı sıra çevresel maliyetleri de kapsamaya başlamıştır. Kaynakların daha verimli kullanılmasıyla, sadece maliyetler değil sera gazı emisyonları da azaltılabilir.

Örneğin Sürdürülebilirlik konusunun gerek tüketiciler, gerekse yatırımcılar için gün geçtikçe daha da önemli bir kriter haline geldiği günümüzde bazı firmalar tüm iş süreçlerine entegre ettiği GoGreen programı ile hem çevreye duyarlı, hem de ticari başarısını arttırmasına katkı sağlayacak bir çalışma şekli ortaya koymaktadır.

Müşterileri için detaylı karbon raporları sunarak, sera gazı emisyonu açısından konumlarını gösteren  firmalar  ayrıca  müşterilerine “Green Optimisation (yeşil optimizasyon)” olarak adlandırdıkları bir hizmet de sunarak, müşterilerinin çevresel performans durumlarını iyileştirmeleri için geliştirilmesi gereken alanları belirlemekte ve genel çevresel performanslarını arttırmanın çeşitli yollarını önermektedir. Bunların yanı sıra, kaçınılması mümkün olmayan emisyonların telafisi için “Climate Neutral (İklim Zararsız)” adlı bir hizmet de sunan firmalar  GoGreen programıyla sürdürülebilirlik konusunda aktif olarak çalışmakta ve örnek yeşil lojistik uygulamaları sunmaktadır.

Yeşil uygulamalar bilincinin sadece lojistik sektörü değil  her türlü sektör  özelinde  doğaya ne denli etkiler bıraktığını bilmeli farkındalık oluşmalıdır.

Ayrıca sadece üreticilerin değil tüketicilerde bu hususta bilinçli olması  bir gerçektir.Öte yandan ekonomik ve teknolojik yeniliklerin, gerek Ar-Ge çalışmaları gerekse devlet destekleriyle uygulamaya konmasının  dönüştürülebilir ve doğa-dostu çözümlerin uygulanmaya konmasıyla, hem çevre, hem de şirketler açısından olumlu sonuçlar elde edilebilcektir.

Sabire YAZICI